3 клас

Головна » Дистанційне навчання » 3 клас   

 

 

Дата

Предмет. Тема

Викладач

Завдання

18.01

ЯДС. Соц.. та здоровязбереж.галузь.

Вибір продуктів харчування. Вплив реклами на вибір товарів.

Традиції і звичаї свого регіону. Українська та європейські традиції.

Крот Н.П.

Підр. ст.92-94 прочитати оповідання. Робота із картко, які бувають харчові домішки .За малюнком визначити термін зберігання продуктів. Дослідити традиції і звичаї свого регіону.

 

Математика.

Додавання багатоцифрових чисел виду 70+60,260+50 частинами. Складання і розв’язування задач. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Іменовані числа. Додавання і віднімання іменованих чисел.

Крот Н.П

Підр. ст 21-22 опрацювати. Обчислити вирази. Розвязати задачі. Робота з іменованими числами.

 

Українська мова.

Джерела інформації: телебачення. Лексичне значення слова. Обговорення змісту переглянутого відеофільму. Створення власного висловлювання на задану тему. Редагування власного висловлювання.

Крот Н.П

Переглянути відео «Щедрування». Обговорити зміст. Пригадати лексичне значення слова в українській мові –красне. До слова щедрик дібрати спільнокореневі слова. Створити висловлення на тему «Що таке щедрівка»

 

Українська мова.

Науково—популярні та художній текст. Інтеграція прочитаного у власний досвід. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими  і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.

Крот Н.П

Прослухати текст «Різдво», «Колядування»,визначити стилі текстів, пояснити значення слова добробут, гаразди. Визначити з яких слів утворилося слово міхоноша. Записати що таке Різдво.

 

Фізична культура.

ІБЖД. Позитивні та негативні чинники, що впливають на стан здоровя. Комплекс вправ для профілактики захворювань органів зору. Рухливі ігри. Правила безпечної поведінки.

Крот Н.П

Вивчити комплекс вправ для профілактики захворювань органів зору

19.01.

ЯДС Матем. галузь.

Усне та письмове обчислення в навчальних і життєвих ситуаціях: додавання і віднімання іменованих чисел, множення і ділення на одноцифрове число іменованих чисел,поданих в одиницях вимірювання довжини маси,вартості ічасу.

Крот Н.П

Підр. ст.10-11 №1,2,3 усно.

Порівняти вирази №4.Доповнити записи числами. Скласти рівняння за малюнком. Скласти і розв’язати задачу за таблицею. Виконати дії з іменованими числами.

 

Українська мова.

Слухання/читання уривку з книги. Оцінювання мотивів поведінки. Спостереження і добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями. Створення власного висловлювання.

Крот Н.П

Підр. ст.4-5. Прочитати уривок. Пригадати з якої літери пишуться імена людей, знайти їх у тексті та скласти і записати з ними речення. Добір до слів спільнокореневих, які належать до різних частин мови.

 

Українська мова.

Слухання/читання уривку з книги. Твори спільні за тематикою та споріднені за ідеями. Іменник -загальне поняття. Створення власного висловлювання.

Крот Н.П

Підр. ст.6-7. Прочитати уривок,записати план уривка і переказати за ним оповідку. Іменник загальне поняття.

20.01.

ЯДС. Природнича галузь.

Людина в природі. Спостереження/дослідження. Ознайомлення з різноманітних. Дослідження властивостей матеріалів.

Крот Н.П

Підр. ст.8-9.

Ознайомлення з різноманітністю матеріалів. Виконати завдання у зошиті на с.3

 

Математика.

Віднімання  багатоцифрових круглих чисел виду 120-50 частинами, способом розкладання від’ємника на зручні доданки. Розвязування задач. Обчислення виразів зі змінною при заданому числовому значенні.

Крот Н.П

Підр. с. 23-24

Виконати №1,2,3. Розвязати задачі за схемою №6,№7

 

Математика.

Додавання і віднімання круглих чисел виду 380+ 120, 500-340 зручним способом. Складання запитання задачі за схемою розв’язування.

Крот Н.П

 Підр. с. 26-27

№1,2,3 усно,№7,310 самостійно. Розвязати задачі №8,№9

 

Українська мова.

Епізоди в художньому творі. Виразне читання творів різних жанрів. Головна і другорядна інформація в тексті. Іменники, що означають назви істот та іменники, які означають назви неістот. Запис власних висловлювань.

Крот Н.П

С. 24-25 прочитати твір. Визначити головну і другорядну  інформацію в тексті. Записати персонажів твору. Підкреслити в списку персонажів загальні назви та обвести власні.

 

ЯДС, Технологічна галузь.

Створення і оздоблення  простих виробів за зразком та власним, із застосуванням традиційних ремесел та сучасних технік. Безпечні прийоми праці. Економне використання матеріалів

Крот Н.П

 

 

Фізична культура.

ІБЖД. Поняття про негативні чинники, що впливають на стан здоровя. Комплекс дихальних вправ. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки.

Крот Н.П

Дати поняття про негативні чинників, що впливають на стан здоровя. Виконувати дихальні вправи.

21.01

ЯДС, природнича галузь.

 Людина в природі. Опитування: вплив діяльності людини на природу.

Крот Н.П

Дізнатися як діяльність людини впливає на природу.  Підр. 11-13 опрацювати.

 

Математика.

Додавання багатоцифрових круглих чисел виду 350+170 різними способами. Розвязування задач. Діаметр. Властивості діаметра.

Крот Н.П

Виконати завдання №1,№3,№4,№6. накреслити коло.

 

Мистецтво.

 Порівняння природних форм, образів,їх художнім (декоративним) трактуванням. Конструювання з паперу та інших підручних матеріалів. Безпечна поведінка. Презентація.

Крот Н.П

Виконати аплікацію

 « Казкове містечко»

22.01

ЯДС. Мовн. Літ. Галузь .

Перепитування як спосіб уточнення почутої інформації в діалозі. Факти й судження в простому медіа тексті, виокремлення цікавої для себе інформації. Створення власного висловлювання.

Крот Н.П

С. 10-11

Читання уривку. Скласти і записати речення із висловом «зробив великі очі.»Виписати з тексту 4 власних та4 загальні назви. Знайомство з автором оповідки.

 

Математика.

Гроші. Операції з грошима. Різниця між поняттями копійки та монети. Розвязування рівнянь з однією змінною. Віднімання виду 740-570.

Крот Н.П

С. 28-29

Виконати №1,3,5,8. Розвязування рівнянь.

 

ЯДС,мовн-літ. галузь

Мета і цільова аудиторія. Засоби масової інформації:телебачення. Види телевізійних програм (новини,ток-шоу, розважальні,ігрові,спортивні,просвітницькі,дитячі).Репліка у друкованих виданнях на радіо та телебачення. Створення власного тексту.

Крот Н.П

С.44-48

Ознайомлення із засобами масової інформації. Переглянути пластиліновий анімаційний казково-пізнавальний серіал «Моя країна -Україна» Намалювати кадри майбутнього мультфільму

 

Фізична культура.

ІБЖД. Поняття про негативні чинники, що впливають на стан здоровя. Комплекс дихальних вправ. Рухливі ігри для активного відпочинку. Правила безпечної поведінки.

Крот Н.П

Дати поняття про негативні чинників, що впливають на стан здоровя. Виконувати дихальні вправи.