1 клас

Головна » Дистанційне навчання » 1 клас   

 

 

 

 Наконечна О.В.

 

Дата

Тема уроку

Завдання

18.01

«ЯДС»:соціальна і здоров’язбережувальна галузь.

Особисте здоров’я і безпека. Правила безпечної поведінки в довкіллі.

«ЯДС»: громадянська та історична галузь.

Пам’ятки природи і культури. Пам’ятки культури рідної місцевості.

 

Назвати можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі. Назвати,яку просту першу допомогу можна надати потерпілому.

 

 

Підготувати розповідь про свої уподобання. Скласти пам’ятку про дотримання правил поведінки в місцях пам’яті.

 

 

18.01

Українська мова. Читання вголос коротких текстів. Вправляння у правильній вимові й наголошуванні слів(тематика тижня). Правила оформлення висловлювання на письмі. Письмо букв на позначення звуків. Самостійне письмо або відтворення графічних знаків за зразком.

 Дослідження значення слів.

Мандрівник,дощовик, їжа, карта,засоби гігієни,ліс турист, рюкзак,намет.

 

18.01

 Українська мова . Читання слів із вивченими буквами. Вправляння у вимові чистомовок,скоромовок,віршованих простих текстів. Велика/мала літера у власних/загальних назвах. Письмо букв на позначення звуків. Запис під диктовку слів з відомими літерами.

Вивчити напам’ять чистомовку і скоромовку на вибір. Записати слова з відомими літерами.

18.01

Математика. Лічба предметів навколишнього світу. Перевірка правильності лічби зручним для себе способом. Розв’язування життєвих задач з використанням математичних методів. Побудова відрізків заданої довжини.

Побудувати відрізки довжиною 5 см,8см,10см.Позначити найдовший відрізок.

18.01

Фізична культура. Виконання базових рухів,характерних для різних видів спорту. Рухливі ігри. Дотримання безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор.

Виконувати щоденно вправи ранкової гімнастики. Дотримуватись правил безпечної поведінки під час ігор.

19.01

ЯДС. Математична галузь.

Відтворення в різних видах діяльності ймовірних та фактичних результатів лічби об’єктів. Створення макетів реальних та уявних об’єктів. Виявлення математичного завдання в тексті. Знаходження необхідних даних для виконання завдання.

 

19.01

Українська мова . Монологічне висловлювання. Дослідження значення слів. Письмо складів,слів, речень з вивченими буквами. Запис елементарних повідомлень за допомогою умовних позначок для слів-назв предметів, дій,ознак.

Дослідження значення слів.

Подорож,море,гори,хмиз,привал,вершина,аптечка,

мотузка, природа,компас, транспорт.

Запис елементарних повідомлень.

19.01

Українська мова. Монологічне висловлювання. Читання вголос та виразно коротких текстів. Письмо букв на позначення звуків. Письмо коротких речень з вивченими буквами. Велика буква на початку речення. Розділові знаки в кінці речення.

Записати речення з вивченими буквами. Усно скласти розповідне,питальне, спонукальне речення та назвати розділові знаки в кінці таких речень.

20.01

ЯДС. Технологічна галузь.

Виконання практичної роботи. Планування послідовності технологічних операцій. Безпечні прийоми праці. Демонстрація результатів власної діяльності.

Переглянути відео https://youtu.be/JLV8_RZ-WEA

Виготовити тваринку на вибір в техніці оригамі.

 

 

20.01

Українська мова . Робота з дитячою книжкою. Науково-

популярна література. Тематика науково-популярних текстів. Довідкова література:словники,довідники,дитячі енциклопедії.

Дослідити значення слів:словник,довідник,дитяча енциклопедія.

20.01

Українська мова . Письмо коротких речень з вивченими буквами. Розділові знаки  в кінці речення. Запис елементарних повідомлень.

Повторити розділові знаки ,які ставляться в кінці речення.

20.01

Математика. Лічба в прямому і зворотному порядку. Арифметичні дії з числами під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Календар та його використання.

Скласти за допомогою календаря плани на тиждень.

20.01

Фізична культура. Виконання базових рухів,характерних для різних видів спорту. Рухливі ігри. Дотримання безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор.

Виконувати щоденно вправи ранкової гімнастики. Дотримуватись правил безпечної поведінки під час ігор.

21.01

ЯДС. Природнича галузь.

Географічні об’єкти та пам’ятки культури рідного краю. Географічна карта України. Вплив людини на довкілля. Охорона природи.

Підготувати розповідь про негативні наслідки викидання сміття у лісах,парках,забруднення водойм.

21.01

ЯДС. Природнича галузь.

Властивості льоду. Прості спостереження за інструкцією.

Провести спостереження,як вода перетворюється на лід,як тане лід.

21.01

Мистецтво. Малювання графічними матеріалами. Презентація власної творчості.

Намалювати сніговика.

21.01

Мистецтво. Вокальні вправи. Виконання дитячих пісень у відповідному настрої,характері, темпі. Правила співу. Музичний супровід співу. Придумування і створення образів різними засобами художньої виразності. Створення простої композиції.

Це чому? сл. Є.Левченко, муз. А.Олєйнікової. Прослухати і вивчити.

22.01

ЯДС. Мовно-літературна галузь. Сюжетно-рольові ігри. Діалогічне та монологічне висловлювання. Уживання відповідної до ситуації спілкування лексики і несловесних засобів. Збагачення словникового запасу. Створення коротких письмових повідомлень.

Розповісти про свою улюблену сюжетно-рольову гру.

22.01

Математика. Лічба об’єктів навколишнього світу. Порівняння числа і числового виразу. Розміщення об’єктів на площині та у просторі. Напрямки руху об’єктів. Розв’язування життєвих задач з використанням математичних методів.

Записати в зошит цифрами скільки предметів є в кімнаті. Порівняти чого і на скільки більше.

22.01

ЯДС. Мовно-літературна галузь.

Прості медіа тексти. Ключові слова у висловлюванні. Перепитування як уточнення інформації. Запис елементарних повідомлень.

Зробити власний знімок своєї сім’ї за улюбленим заняттям. Дати назву. Підготувати розповідь про себе і свою сім’ю.

22.01

Фізична культура. Виконання базових рухів,характерних для різних видів спорту. Рухливі ігри. Дотримання безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор.

Виконувати щоденно вправи ранкової гімнастики. Дотримуватись правил безпечної поведінки під час ігор.